Ostatnio realizowane projekty:

 • Projekt przebudowy ul. Pułaskiego w Białymstoku z sygnalizacją świetlną (1040 m)
 • Projekt budowy ulic Jacka Kuronia (2x1600 m), Św. Proroka Eliasza (600 m), Myśliwskiej (130 m), Zalesie (400 m) w Parku Naukowo-Technologicznym i Specjalnej Suwalskiej Strefie Ekonomicznej w Białymstoku z infrastrukturą uzbrojenia terenu
 • Projekty remontów ulic: Piastowskiej (2x1100 m), Mieszka I (700 m), Branickiego (2x1050 m), Dojnowskiej (500 m)
 • Miejsce obsługi podróżnych przy drodze krajowej nr 8 w miejscowiści Radule - parking dla samochodów ciężarowych (118 miejsc postojowych), ekologiczna oczyszczalnia ścieków, monitoring wizyjny, elektroniczny system poboru opłat, budynek socjalny z toaletami i natryskami, park rekreacyjny ze stawem, boiskami do siatkówki, grillem, torem quadowym
 • Projekt budowy ul. Końcowej w Zawadach (700 m)
 • Projekt rewitalizacji stawów w Parku Lubomirskich w Białymstoku wraz ze stawem przy Browarze Dojlidy w Białymstoku
 • Projekty budowy ulic Wodnej, Nadrzecznej, Orzeszkowej w Sokółce
 • Projekt budowy parkingu OSiR przy ul. Grodzeńskiej w Sokółce z odwodnieniem
 • Projekt budowy bieżni rozgrzewkowej oraz skoczni w dal dla OSiR przy ul. Wołodyjowskiego w Białymstoku
 • Projekt budowy ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim (12,1 km)
 • Projekt budowy ulic Zaułek Dubicze (114 m), Wczasowej (400 m), Przechodniej (105 m), Beszty Borowskiego ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 19, Dubiażyńskiej (2,65 km) w Bielsku Podlaskim
 • Koncepcja oznakowania kierunkowego miasta Białegostoku
 • Projekty przeciwpożarowych dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Żednia (15,55 km)
 • Projekt budowy dróg dojazdowych oraz przebudowy istniejących ulic dla potrzeb Centrum Handlowego "NAREW" w Łomży z sygnalizacjami świetlnymi oraz infrastrukturą techniczną (1,65 km)
 • Projekt branży drogowej na EKO-OSIEDLU w Bagnówce - wszystkie etapy realizacji
 • Projekty drogowe dla potrzeb kompleksu handlowo-mieszkaniowo-użytkowego firmy Rogowski Development przy ul. 1000-lecia Państwa Polskiego i ul. Blokowej w Białymstoku
 • Projekt budowy dróg, kanalizacji deszczowej i sanitarnej w m. Żółtki gm. Choroszcz
 • Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1552B w miejscowości Rogowo z obiektami inżynierskimi - 2 przepusty (1,6 km)
 • Projekt branży drogowej dla potrzeb Kampusu Uniwersyteckiego w Białymstoku
 • Projekt budowy ul. Hołowieskiej w Bielsku Podlaskim wraz z sięgaczami ulicy i kanalizacją deszczową (1350 m)
 • Projekt ukształtowania terenu przy nowobudowanej hali na terenie firmy MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem
 • Projekt odbudowy nawierzchni ulic Marczukowskiej, Ogrodowej, Warszawskiej, Kościelnej, Kilińskiego, Rynek Kościuszki w Białmystoku
 • Projekt budowlany grobli i przepustu pod groblą w ciągu ul. Borsuczej w Białymstoku
 • Projekt przebudowy ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim
 • Projekt budowlany parkingu w podwórzu Urządu Miejskiego przy ul. Branickiego w Białymstoku
 • Projekt wykonawczy utwardzenia nawierzchni parkingu i placu manewrowego przy budynku Straży Pożarnej przy ul. Przędzalnianej w Białymstoku
 • Projekt wykonawczy parkingu i drogi manewrowej przy budynku Zespołu Szkół w Siemiatyczach