Tematami naszych opracowań projektowych są:

 • drogi
 • ulice
 • przepusty drogowe
 • chodniki i ścieżki rowerowe
 • parkingi
 • drogi wewnętrzne
 • zjazdy indywidualne i publiczne
 • ogranizacje ruchu stałe i na czas budowy
 • sytuacyjne i wysokościowe ukształtowanie terenu
 • niwelacje terenu
 • przedmiarowanie i kosztorysowanie
 • badania gruntów (zagęszczenie) płytą statyczną VSS

Zapraszamy do współpracy inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.

Pracownia projektowa STRADA - wykonujemy projekty branży drogowej